I det følgende er angivet fastsatte takster for de forskellige typer undervisning.

Her er også oplysninger om forhold ved indmeldelse, udmeldelse, afbud og undervisning i ferier og på helligdage.

Gå til undervisning hver uge:

Gå til klaver hver uge 30 min :  700 kr. pr. måned

Gå til klaver hver uge 45 min :  960 kr. pr.måned

Gå til klaver hver uge 60 min: 1200 kr. pr. måned

Undervisningen sker i 2 semestre, efterår og forår. Der tilmeldes forudgående i August og December. Tilmeldingen er bindende for et semester af gangen. Nye elever har en gensidig prøveperiode på 1 måned. Udmelding kan ske efter særlige omstændigheder.

Undervisningen følger skoleåret. Det betyder at der ingen undervisning på helligdage. Hvis eleven melder afbud, bliver timen ikke refunderet, men der vil så vidt muligt findes en ny tid. Hvis lærer melder afbud, erstattes timen eller der findes et andet tidspunkt.

Der betales hver d.1 i påbegyndt måned enten via mobile pay eller bankoverførsel.

Klippe-kort nr. 1

Du køber 3 lektioner a 30 minutter

Du bestemmer selv hvornår timerne lægges

Pris: 525 kr.

Klippe-kort nr. 2

Du køber 5 lektioner a 30 minutter

Du bestemmer selv hvornår timerne lægges

Pris:  kr. 825

Klippe-kort nr. 3

Du køber 10 lektioner a 30 minutter

Du bestemmer selv hvornår timerne lægges

Pris: 1500 kr.